Flash đẹp cho blog

Xem tất cả Flash đẹp cho blog »

Thủ thuật nâng cao

Xem tất cả Thủ thuật nâng cao »

Thủ thuật cơ bản

Xem tất cả Thủ thuật cơ bản »

Các mẫu menu ngang-dọc

Xem tất cả Các mẫu menu »

Read more: CHIA NHÃN (LABEL) THÀNH CÁC Ô | dunghennessy Under Creative Commons License: Attribution Share Alike

Tiền In Hình Chúa Giesu Của Nagoro-Karabath

Tiền In Hình Chúa Giesu Của Nagoro-Karabath
Gía: 40.000 VNĐ

Tiền In Hình Chúa Giesu Của Nagoro-Karabath
Tiền In Hình Chúa Giesu Của Nagoro-Karabath
Tờ tiền in hình Chúa Giesu là đồng tiền 2 dram armenia của Cộng Hòa Nagoro-karabath. Với mặt trước in hình Chúa Giesu rửa tội ở sông Jordan và hình chúa Giesu chịu nạn trên cây thập tự giá, mặt sau là hình ảnh đền thờ và đức giáo hoàng của hội thánh.

Tiền in hình Chúa Giesu rất thích hợp để lì xì tết, biếu tặng những anh chị em tín hữu công giáo, cũng như những ai tin yêu vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

Liên Hệ: 090.680.9596 - 0965.530.438


Tham khảo thêm: TIỀN LÌ XÌ TẾT

0 nhận xét:

Đăng nhận xét