Flash đẹp cho blog

Xem tất cả Flash đẹp cho blog »

Thủ thuật nâng cao

Xem tất cả Thủ thuật nâng cao »

Thủ thuật cơ bản

Xem tất cả Thủ thuật cơ bản »

Các mẫu menu ngang-dọc

Xem tất cả Các mẫu menu »

Read more: CHIA NHÃN (LABEL) THÀNH CÁC Ô | dunghennessy Under Creative Commons License: Attribution Share Alike

Tiền Cụ Hồ 1949 - 1951

I. Tiền Cụ Hồ 1949

1. 20 Đồng Cụ Hồ 1949

Giá: 400.000 VNĐ
20 Đồng Cụ Hồ 1949
20 Đồng Cụ Hồ 1949


2. 50 Đồng Cụ Hồ 1949(50 đồng bác hồ cười)


Giá: Liên Hệ
50 Đồng Cụ Hồ 1949(50 đồng bác hồ cười)
50 Đồng Cụ Hồ 1949(50 đồng bác hồ cười)


3. 100 Đồng Cụ Hồ 1949(100 đồng tăng gia sản xuất)


Giá: Liên Hệ
100 Đồng Cụ Hồ 1949(100 đồng tăng gia sản xuất)
100 Đồng Cụ Hồ 1949(100 đồng tăng gia sản xuất)


4. 100 Đồng Cụ Hồ 1949


Giá: Liên Hệ
100 Đồng Cụ Hồ 1949
100 Đồng Cụ Hồ 1949


5. 500 Đồng Cụ Hồ 1949(500 Đồng chiến thắng sông lô)


Giá: 400.000 VNĐ
 500 Đồng Cụ Hồ 1949(500 Đồng chiến thắng sông lô)
 500 Đồng Cụ Hồ 1949(500 Đồng chiến thắng sông lô)


II. Tiền Cụ Hồ 1950


1. 50 Đồng Cụ Hồ 1950(50 đồng vệ quốc quân)


Giá: 400.000 VNĐ
50 Đồng Cụ Hồ 1950
50 Đồng Cụ Hồ 1950


2. 100 Đồng Cụ Hồ 1950(100 đồng toàn quân chống xâm lăng)


Giá: 500.000 VNĐ
100 Đồng Cụ Hồ 1950
100 Đồng Cụ Hồ 1950


3. 200 Đồng Cụ Hồ 1950


Giá: Liên Hệ
200 Đồng Cụ Hồ 1950
200 Đồng Cụ Hồ 1950


III. Tiền Cụ Hồ 1951


1. 50 Đồng Cụ Hồ 1951(50 đồng công nông)


Giá: 500.000 VNĐ
50 Đồng Cụ Hồ 1951(50 đồng công nông)
50 Đồng Cụ Hồ 1951(50 đồng công nông)


2. 100 Đồng Cụ Hồ 1951


Giá: 450.000 VNĐ
100 Đồng Cụ Hồ 1951
100 Đồng Cụ Hồ 1951

Liên Hệ Đặt Hàng: 090.680.9596 hoặc 0965.530.438

0 nhận xét:

Đăng nhận xét