Flash đẹp cho blog

Xem tất cả Flash đẹp cho blog »

Thủ thuật nâng cao

Xem tất cả Thủ thuật nâng cao »

Thủ thuật cơ bản

Xem tất cả Thủ thuật cơ bản »

Các mẫu menu ngang-dọc

Xem tất cả Các mẫu menu »

Read more: CHIA NHÃN (LABEL) THÀNH CÁC Ô | dunghennessy Under Creative Commons License: Attribution Share Alike

Tiền Cotton Việt Nam 1990-1994

Tiền Cotton Việt Nam 1990-1994, Shop Tiền Lì Xì Độc tập hợp lại những tờ tiền Cotton Việt Nam từ 1990-1994 đã hết lưu hành cho các bạn sưu tầm. Gồm có 7 loại tiền với 5 mệnh giá: 100 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng và 100.000 đồng


1. 100 đồng 1991

Giá: 20.000 VNĐ
100 đồng 1991
100 đồng 1991

2. 10.000 đồng 1990(Hiếm)

Giá: 400.000 VNĐ
10.000 đồng 1990(Hiếm)
10.000 đồng 1990(Hiếm)

3. 10.000 đồng 1993

Giá: 30.000 VNĐ
10.000 đồng 1993
10.000 đồng 1993

4. 20.000 đồng 1991

Giá: 40.000 VNĐ
20.000 đồng 1991
20.000 đồng 1991

5. 50.000 đồng 1990(Hiếm)

Giá: 400.000 VNĐ
50.000 đồng 1990(Hiếm)
50.000 đồng 1990(Hiếm)

6. 50.000 đồng 1994

Giá: 100.000 VNĐ
50.000 đồng 1994
50.000 đồng 1994

7. 100.000 đồng 1994

Giá: 180.000 VNĐ
100.000 đồng 1994
100.000 đồng 1994Liên Hệ Đặt Hàng: 090.680.9596 hoặc 0965.530.438

0 nhận xét:

Đăng nhận xét