Flash đẹp cho blog

Xem tất cả Flash đẹp cho blog »

Thủ thuật nâng cao

Xem tất cả Thủ thuật nâng cao »

Thủ thuật cơ bản

Xem tất cả Thủ thuật cơ bản »

Các mẫu menu ngang-dọc

Xem tất cả Các mẫu menu »

Read more: CHIA NHÃN (LABEL) THÀNH CÁC Ô | dunghennessy Under Creative Commons License: Attribution Share Alike

Bộ Tiền Việt Nam Dân Chủ 1966

Bộ tiền Việt Nam Dân Chủ 1966 là bộ tiền miền bắc gồm có 8 mệnh giá từ 10 xu - 50 đồng.


1. 10 Xu Việt Nam Dân Chủ 1966

Giá: 20.000 VNĐ

10 Xu Việt Nam Dân Chủ 1966

10 Xu Việt Nam Dân Chủ 1966
10 Xu Việt Nam Dân Chủ 1966

2, 20 Xu Việt Nam Dân Chủ 1966

Giá: 30.000 VNĐ
20 Xu Việt Nam Dân Chủ 1966
20 Xu Việt Nam Dân Chủ 1966

3. 50 Xu Việt Nam Dân Chủ 1966

Giá: 80.000 VNĐ
50 Xu Việt Nam Dân Chủ 1966
50 Xu Việt Nam Dân Chủ 1966
50 Xu Việt Nam Dân Chủ 1966

4. 1 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1966

Giá: 60.000 VNĐ
1 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1966

1 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1966
1 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1966

5. 2 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1966

Giá: 70.000 VNĐ
2 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1966

2 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1966
2 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1966

6. 5 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1966

Giá: 150.000 VNĐ

5 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1966
5 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1966
5 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1966

7. 10 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1966

Giá: 150.000 VNĐ

10 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1966
10 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1966
10 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1966

8. 50 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1966

Giá: Liên Hệ

50 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1966
50 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1966
50 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1966
Liên Hệ Đặt Hàng: 0905374750 hoặc 0971678150


0 nhận xét:

Đăng nhận xét