Flash đẹp cho blog

Xem tất cả Flash đẹp cho blog »

Thủ thuật nâng cao

Xem tất cả Thủ thuật nâng cao »

Thủ thuật cơ bản

Xem tất cả Thủ thuật cơ bản »

Các mẫu menu ngang-dọc

Xem tất cả Các mẫu menu »

Read more: CHIA NHÃN (LABEL) THÀNH CÁC Ô | dunghennessy Under Creative Commons License: Attribution Share Alike

Bộ Tiền Việt Nam Dân Chủ 1958

Bộ tiền Việt Nam Dân Chủ 1958 gồm có 7 tờ có mệnh giá từ 1 Hào - 10 Đồng.


1. 1 Hào (Việt nam dân chủ 1958)

Giá: 70.000 VNĐ
1 Hào (Việt nam dân chủ 1958)
1 Hào (Việt nam dân chủ 1958)
1 Hào (Việt nam dân chủ 1958)

2. 2 Hào (Việt nam dân chủ 1958)

Giá: 100.000 VNĐ

2 Hào (Việt nam dân chủ 1958)
2 Hào (Việt nam dân chủ 1958)
2 Hào (Việt nam dân chủ 1958)

3. 5 Hào (Việt nam dân chủ 1958)

Giá: 300.000 VNĐ
5 Hào (Việt nam dân chủ 1958)
5 Hào (Việt nam dân chủ 1958)
5 Hào (Việt nam dân chủ 1958)

4. 1 Đồng (Việt nam dân chủ 1958)

Giá:150.000 VNĐ

1 Đồng (Việt nam dân chủ 1958)
1 Đồng (Việt nam dân chủ 1958)
1 Đồng (Việt nam dân chủ 1958)


5. 2 Đồng (Việt nam dân chủ 1958)

Giá: 250.000 VNĐ

2 Đồng (Việt nam dân chủ 1958)
2 Đồng (Việt nam dân chủ 1958)
2 Đồng (Việt nam dân chủ 1958)

6. 5 Đồng (Việt nam dân chủ 1958)

Giá: 250.000 VNĐ
5 Đồng (Việt nam dân chủ 1958)
5 Đồng (Việt nam dân chủ 1958)
5 Đồng (Việt nam dân chủ 1958)

7. 10 Đồng (Việt nam dân chủ 1958)

Giá: 250.000 VNĐ
10 Đồng (Việt nam dân chủ 1958)
10 Đồng (Việt nam dân chủ 1958)
10 Đồng (Việt nam dân chủ 1958)

Liên Hệ Đặt Hàng: 090.680.9596 hoặc 0965.530.438
1 nhận xét:

Đăng nhận xét