Flash đẹp cho blog

Xem tất cả Flash đẹp cho blog »

Thủ thuật nâng cao

Xem tất cả Thủ thuật nâng cao »

Thủ thuật cơ bản

Xem tất cả Thủ thuật cơ bản »

Các mẫu menu ngang-dọc

Xem tất cả Các mẫu menu »

Read more: CHIA NHÃN (LABEL) THÀNH CÁC Ô | dunghennessy Under Creative Commons License: Attribution Share Alike

Bộ Tiền Việt Nam Dân Chủ 1951

Bộ Tiền Việt Nam Dân Chủ 1951 là một trong những bộ tiền đẹp và hiếm nhất trong các bộ tiền Việt Nam xưa. Bộ tiền Việt Nam Dân Chủ 1951 gồm có 12 tờ và 8 mệnh từ 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng, 5000 đồng.


1. 10 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951

Giá tham khảo: 1.300.000 VNĐ
10 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951
10 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951

2. 20 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951(Xanh Lá)

Giá tham khảo: Liên Hệ
20 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951(Xanh Lá)
20 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951(Xanh Lá)

3. 20 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951(Tím)

Giá tham khảo: 400.000 VNĐ
20 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951(Tím)
20 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951(Tím)

4. 50 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951(Xanh)

Giá tham khảo: 650.000 VNĐ
50 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951(Xanh)
50 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951(Xanh)

5. 50 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951(Nâu)

Giá tham khảo: 500.000 VNĐ
50 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951(Nâu)
50 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951(Nâu)

6. 100 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951(Xanh Dương)

Giá tham khảo: 850.000 VNĐ

100 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951(Xanh Dương)
100 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951(Xanh Dương)

7. 100 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951(Xanh)

Giá tham khảo: 500.000 VNĐ
100 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951(Xanh)
100 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951(Xanh)

8. 200 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951(Xanh)

Giá tham khảo: Liên Hệ
200 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951(Xanh)
200 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951(Xanh)

9. 200 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951(Nâu Đỏ)

Giá tham khảo: Liên Hệ
200 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951(Nâu Đỏ)
200 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951(Nâu Đỏ)

10. 500 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951

Giá tham khảo: 1.000.000 VNĐ
500 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951
500 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951

11. 1000 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951

Giá tham khảo: 950.000 VNĐ
1000 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951
1000 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951

12. 5000 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951

Giá tham khảo: 1.500.000 VNĐ
 5000 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951
 5000 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951
Liên Hệ Đặt Hàng: 090.680.9596 hoặc 0965.530.4380 nhận xét:

Đăng nhận xét