Flash đẹp cho blog

Xem tất cả Flash đẹp cho blog »

Thủ thuật nâng cao

Xem tất cả Thủ thuật nâng cao »

Thủ thuật cơ bản

Xem tất cả Thủ thuật cơ bản »

Các mẫu menu ngang-dọc

Xem tất cả Các mẫu menu »

Read more: CHIA NHÃN (LABEL) THÀNH CÁC Ô | dunghennessy Under Creative Commons License: Attribution Share Alike

Bộ Tiền Việt Nam 1987

Bộ Tiền Việt Nam 1987 gồm có 4 tờ với 4 mệnh giá: 200 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng. Trong bộ tiền cotton 1987 này có 2 tờ 1.000 đồng và 2.000 hiếm gặp hơn vì chỉ được phát hành trong 1 năm 1987.


1. 200 đồng Việt Nam 1987

Giá: 10.000 VNĐ
200 đồng Việt Nam 1987
200 đồng Việt Nam 1987

2. 1.000 đồng Việt Nam 1987

Giá: Liên Hệ
1.000 đồng Việt Nam 1987
1.000 đồng Việt Nam 1987

3. 2.000 đồng Việt Nam 1987

Giá: Liên Hệ
2.000 đồng Việt Nam 1987
2.000 đồng Việt Nam 1987

4. 5.000 đồng Việt Nam 1987

Giá: 50.000 VNĐ
5.000 đồng Việt Nam 1987
5.000 đồng Việt Nam 1987Liên Hệ Đặt Hàng: 0905374750 hoặc 0971678150

0 nhận xét:

Đăng nhận xét