Flash đẹp cho blog

Xem tất cả Flash đẹp cho blog »

Thủ thuật nâng cao

Xem tất cả Thủ thuật nâng cao »

Thủ thuật cơ bản

Xem tất cả Thủ thuật cơ bản »

Các mẫu menu ngang-dọc

Xem tất cả Các mẫu menu »

Read more: CHIA NHÃN (LABEL) THÀNH CÁC Ô | dunghennessy Under Creative Commons License: Attribution Share Alike

Bộ Tiền Việt Nam 1980 - 1981

Bộ Tiền Việt Nam 1980 - 1981 gồm có 4 tờ với 4 mệnh giá: 2 Đồng, 10 Đồng, 30 Đồng và 100 Đồng.

Trọn bộ: 300.000 VNĐ

1. 2 Đồng Việt Nam 1980

Giá: 20.000 VNĐ
2 Đồng Việt Nam 1980

2 Đồng Việt Nam 1980
2 Đồng Việt Nam 1980

2. 10 Đồng Việt Nam 1980

Giá: 40.000 VNĐ
10 Đồng Việt Nam 1980

10 Đồng Việt Nam 1980
10 Đồng Việt Nam 1980

3. 30 Đồng Việt Nam 1981

Giá: 150.000 VNĐ

30 Đồng Việt Nam 1981
30 Đồng Việt Nam 1981
30 Đồng Việt Nam 1981

4. 100 Đồng Việt Nam 1981

Giá: 120.000 VNĐ
100 Đồng Việt Nam 1981

100 Đồng Việt Nam 1981
100 Đồng Việt Nam 1981Liên Hệ Đặt Hàng: 090.680.9596 hoặc 0965.530.438

0 nhận xét:

Đăng nhận xét