Flash đẹp cho blog

Xem tất cả Flash đẹp cho blog »

Thủ thuật nâng cao

Xem tất cả Thủ thuật nâng cao »

Thủ thuật cơ bản

Xem tất cả Thủ thuật cơ bản »

Các mẫu menu ngang-dọc

Xem tất cả Các mẫu menu »

Read more: CHIA NHÃN (LABEL) THÀNH CÁC Ô | dunghennessy Under Creative Commons License: Attribution Share Alike

Bộ Tiền Việt Nam Năm 1985

1. Tờ 5 Hào Việt Nam Năm 1985
Giá: 750.000 VNĐ/1 bộ

Tờ 5 Hào Việt Nam Năm 1985Tờ 5 Hào Việt Nam Năm 1985
Tờ 5 Hào Việt Nam Năm 1985
2. Tờ 1 Đồng Việt Nam Năm 1985


Tờ 1 Đồng Việt Nam Năm 1985

Tờ 1 Đồng Việt Nam Năm 1985
Tờ 1 Đồng Việt Nam Năm 1985
3. Tờ 2 Đồng Việt Nam Năm 1985

Tờ 2 Đồng Việt Nam Năm 1985

Tờ 2 Đồng Việt Nam Năm 1985
Tờ 2 Đồng Việt Nam Năm 1985
4. Tờ 5 Đồng Việt Nam Năm 1985

Tờ 5 Đồng Việt Nam Năm 1985
Tờ 5 Đồng Việt Nam Năm 1985
5. Tờ 10 Đồng Việt Nam Năm 1985

Tờ 10 Đồng Việt Nam Năm 1985

Tờ 10 Đồng Việt Nam Năm 1985
Tờ 10 Đồng Việt Nam Năm 1985

6. Tờ 20 Đồng Việt Nam Năm 1985


Tờ 20 Đồng Việt Nam Năm 1985
Tờ 20 Đồng Việt Nam Năm 1985
Tờ tiền 20 Đồng Việt Nam năm 1985, mặt trước in hình quốc huy và Bác Hồ, Mặt sau in hình chùa một cột.

7. Tờ 30 Đồng Việt Nam Năm 1985

Tờ 30 Đồng Việt Nam Năm 1985

Tờ 30 Đồng Việt Nam Năm 1985
Tờ 30 Đồng Việt Nam Năm 1985

8. Tờ 50 Đồng Việt Nam Năm 1985

Tờ 50 Đồng Việt Nam Năm 1985
Tờ 50 Đồng Việt Nam Năm 1985
Tờ 50 đồng mặt trước in hình quốc huy và bác hồ. Mặt sau in hình ảnh cầu hàm rồng.

9. Tờ 50 Đồng Việt Nam Năm 1985


Tờ 50 Đồng Việt Nam Năm 1985
Tờ 50 Đồng Việt Nam Năm 1985
Tờ 50 Đồng Việt Nam Năm 1985

10. Tờ 100 Đồng Việt Nam Năm 1985Tờ 100 Đồng Việt Nam Năm 1985
Tờ 100 Đồng Việt Nam Năm 1985
Tờ 100 Đồng Việt Nam Năm 1985

11. Tờ 500 Đồng Việt Nam Năm 1985

Tờ 500 Đồng Việt Nam Năm 1985

Tờ 500 Đồng Việt Nam Năm 1985
Tờ 500 Đồng Việt Nam Năm 1985

Liên Hệ Đặt Hàng: 0905374750 hoặc 0971678150

0 nhận xét:

Đăng nhận xét