Flash đẹp cho blog

Xem tất cả Flash đẹp cho blog »

Thủ thuật nâng cao

Xem tất cả Thủ thuật nâng cao »

Thủ thuật cơ bản

Xem tất cả Thủ thuật cơ bản »

Các mẫu menu ngang-dọc

Xem tất cả Các mẫu menu »

Read more: CHIA NHÃN (LABEL) THÀNH CÁC Ô | dunghennessy Under Creative Commons License: Attribution Share Alike

Bộ Tiền Việt Nam Năm 1976

Giá: 280.000 VNĐ/Bộ
Chất lượng: Mới Đẹp
Bộ Tiền Việt Nam Năm 1976
Bộ Tiền Việt Nam Năm 1976
Bộ Tiền Việt Nam Năm 1976 là bộ tiền Việt Nam đầu tiên sau giải phóng. Bộ tiền này gồm có 6 tờ với mệnh giá từ 5 Hào đến 50 Đồng.

1. 5 Hào Việt Nam 1976
In hình quốc huy cây dừa Nam Bộ


Giá: 25.000 VNĐ

5 Hào Việt Nam 19762. 1 Đồng Việt Nam 1976
In hình Nhà Máy Gang Thép Thái Nguyên

Giá: 30.000 VNĐ
1 Đồng Việt Nam 1976

3. 5 Đồng Việt Nam 1976
In hình Bến cảng Sài Gòn

Giá: 30.000 VNĐ

5 Đồng Việt Nam 1976


4. 10 Đồng Việt Nam 1976

In hình khai thác gỗ với những chú voi và người công nhân

Giá: 60.000 VNĐ
10 Đồng Việt Nam 1976
10 Đồng Việt Nam 1976


5. 20 Đồng Việt Nam 1976

In hình Bác Hồ, mặt sau in hình ảnh đập thủy lợi và chiếc máy cày

Giá: 80.000 VNĐ
 20 Đồng Việt Nam 1976

 20 Đồng Việt Nam 1976

6. 50 Đồng Việt Nam 1976

In hình ngôi sao năm cánh và Bác Hồ, mặt sau là thi công thủy điện Sông Đà

Giá: 80.000 VNĐ


Liên Hệ Đặt Hàng: 090.680.9596 hoặc 0965.530.438

0 nhận xét:

Đăng nhận xét