CÁC LOẠI TIỀN LÌ XÌ ĐỘC TẾT ĐINH DẬU 2017

Bộ Tiền Lì Xì Tứ Linh, Tiền Lì Xì Hình Con Gà, Xu Úc Hình Con Gà...

TIỀN LÌ XÌ IN HÌNH CON GÀ

Tiền 2 Usd In Màu Con Gà, Tiền Con Gà Macao, Tiền Con Gà Kamberra, Xu Úc In HÌnh Con Gà

BỘ TIỀN LÌ XÌ TỨ LINH LONG LÂN QUY PHỤNG

Cung Cấp Sĩ Và Lẻ Cho Khách Hàng Cần Số Lượng

Flash đẹp cho blog

Xem tất cả Flash đẹp cho blog »

Thủ thuật nâng cao

Xem tất cả Thủ thuật nâng cao »

Thủ thuật cơ bản

Xem tất cả Thủ thuật cơ bản »

Các mẫu menu ngang-dọc

Xem tất cả Các mẫu menu »

Read more: CHIA NHÃN (LABEL) THÀNH CÁC Ô | dunghennessy Under Creative Commons License: Attribution Share Alike

Bộ Tiền Việt Nam Năm 1985

1. Tờ 5 Hào Việt Nam Năm 1985
Giá: 750.000 VNĐ/1 bộ
Tờ 5 Hào Việt Nam Năm 1985

Bộ Tiền Việt Nam 1987

Bộ Tiền Việt Nam 1987 gồm có 4 tờ với 4 mệnh giá: 200 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng. Trong bộ tiền cotton 1987 này có 2 tờ 1.000 đồng và 2.000 hiếm gặp hơn vì chỉ được phát hành trong 1 năm 1987.


1. 200 đồng Việt Nam 1987

Giá: 10.000 VNĐ
200 đồng Việt Nam 1987
200 đồng Việt Nam 1987

Tiền Cotton Việt Nam 1990-1994

Tiền Cotton Việt Nam 1990-1994, Shop Tiền Lì Xì Độc tập hợp lại những tờ tiền Cotton Việt Nam từ 1990-1994 đã hết lưu hành cho các bạn sưu tầm. Gồm có 7 loại tiền với 5 mệnh giá: 100 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng và 100.000 đồng


1. 100 đồng 1991

Giá: 20.000 VNĐ
100 đồng 1991
100 đồng 1991

Tiền Cụ Hồ 1946 - 1947

I. Tiền Cụ Hồ 1946

1. 5 Đồng Công Nhân 1946


Giá: 900.000 VNĐ
5 Đồng Công Nhân 1946
5 Đồng Công Nhân 1946

Tiền Cụ Hồ Năm 1948

1. 20 Xu Cụ Hồ 1948


Giá: Liên Hệ
20 Xu Cụ Hồ 1948
20 Xu Cụ Hồ 1948

Tiền Cụ Hồ 1949 - 1951

I. Tiền Cụ Hồ 1949

1. 20 Đồng Cụ Hồ 1949

Giá: 400.000 VNĐ
20 Đồng Cụ Hồ 1949
20 Đồng Cụ Hồ 1949

Bộ Tiền Việt Nam Dân Chủ 1951

Bộ Tiền Việt Nam Dân Chủ 1951 là một trong những bộ tiền đẹp và hiếm nhất trong các bộ tiền Việt Nam xưa. Bộ tiền Việt Nam Dân Chủ 1951 gồm có 12 tờ và 8 mệnh từ 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng, 5000 đồng.

1. 10 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951

Giá tham khảo: 1.300.000 VNĐ
10 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951
10 Đồng Việt Nam Dân Chủ 1951

Bộ Tiền Việt Nam Dân Chủ 1958

Bộ tiền Việt Nam Dân Chủ 1958 gồm có 7 tờ có mệnh giá từ 1 Hào - 10 Đồng.


1. 1 Hào (Việt nam dân chủ 1958)

Giá: 70.000 VNĐ
1 Hào (Việt nam dân chủ 1958)
1 Hào (Việt nam dân chủ 1958)
1 Hào (Việt nam dân chủ 1958)

Tiền Mặt Trận Giải Phóng 1963

1. 10 Xu Mặt Trận Giải Phóng 1963


Giá: 70.000 VNĐ
10 Xu Mặt Trận Giải Phóng 1963
10 Xu Mặt Trận Giải Phóng 1963

Bộ Tiền Việt Nam Dân Chủ 1966

Bộ tiền Việt Nam Dân Chủ 1966 là bộ tiền miền bắc gồm có 8 mệnh giá từ 10 xu - 50 đồng.

1. 10 Xu Việt Nam Dân Chủ 1966

Giá: 20.000 VNĐ

10 Xu Việt Nam Dân Chủ 1966

10 Xu Việt Nam Dân Chủ 1966
10 Xu Việt Nam Dân Chủ 1966

Tiền Việt Nam Dân Chủ 1964 - 1975

1. 2 Xu Việt Nam Dân Chủ 1964

Giá: Liên Hệ
2 Xu Việt Nam Dân Chủ 1964

2 Xu Việt Nam Dân Chủ 1964
2 Xu Việt Nam Dân Chủ 1964