Flash đẹp cho blog

Xem tất cả Flash đẹp cho blog »

Thủ thuật nâng cao

Xem tất cả Thủ thuật nâng cao »

Thủ thuật cơ bản

Xem tất cả Thủ thuật cơ bản »

Các mẫu menu ngang-dọc

Xem tất cả Các mẫu menu »

Read more: CHIA NHÃN (LABEL) THÀNH CÁC Ô | dunghennessy Under Creative Commons License: Attribution Share Alike

Bộ Tiền Việt Nam Cộng Hòa 1972(Bộ Thú)

Giá: 350.000 đ/bộ

Bộ Tiền Việt Nam Cộng Hòa 1972(Bộ Thú)
Bộ Tiền Việt Nam Cộng Hòa 1972(Bộ Thú)

Bộ tiền Việt Nam Cộng Hòa năm 1972(Bộ Thú) gồm có 5 mệnh giá là tờ 50 đồng in hình con ngựa, 100 đồng hình con trâu, 200 đồng hình con nai, 500 đồng hình con hổ, và 1000 đồng hình con voi. 


1. Tờ 50 Đồng 1972 In Hình Con Ngựa 

 In tại Bradbury Winkinson, Anh Quốc. Phát hành ngày 25.08.1972. Mặt trước: Dinh Độc Lập. Mặt sau: 3 con ngựa đang chạy. Khổ: 142mm x 70mm
Giá: 60.000đ/tờ
500 đồng việt nam cộng hòa 1972
50 đồng việt nam cộng hòa 1972

2. Tờ 100 đồng 1972 In Hình Con Trâu 

In tại Bradbury Winkinson, Anh Quốc. Phát hành ngày 25.08.1972. Mặt trước: Dinh Độc Lập. Mặt sau: Chăn trâu.Khổ: 146mm x 73mm.
Giá: 60.000 đ/tờ
100 đồng việt nam cộng hòa 1972
100 đồng việt nam cộng hòa 1972

3. Tờ 200 đồng 1972 In Hình con Nai

In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát hành ngày 25.08.1972. Mặt trước: Dinh Độc Lập. Mặt sau: Đàn 3 Con Nai. Khổ: 146mm x 73mm.
Giá: 150.000 đ/tờ
200 đồng việt nam cộng hòa 1972
200 đồng việt nam cộng hòa 1972

4. Tờ 500 đồng 1972 In hình Con Hổ

 In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát hành ngày 25.08.1972. Mặt trước: Dinh Độc Lập. Mặt sau: hình Cọp. Khổ: 152mm x 76mm.
Giá: 60.000 đ/tờ
500 đồng việt nam cộng hòa 1972
500 đồng việt nam cộng hòa 1972

5. Tờ 1000 Đồng Năm 1972 In hình Voi 

In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát hành ngày 25.08.1972. Mặt trước Dinh độc lập. Mặt sau: In hình đàn voi
Giá: 50.000 đ/tờ
1000 đồng việt nam cộng hòa 1972
1000 đồng việt nam cộng hòa 1972
Liên Hệ Đặt Hàng: 090.680.9596 hoặc 0965.530.438

1 nhận xét:

Đăng nhận xét