Flash đẹp cho blog

Xem tất cả Flash đẹp cho blog »

Thủ thuật nâng cao

Xem tất cả Thủ thuật nâng cao »

Thủ thuật cơ bản

Xem tất cả Thủ thuật cơ bản »

Các mẫu menu ngang-dọc

Xem tất cả Các mẫu menu »

Read more: CHIA NHÃN (LABEL) THÀNH CÁC Ô | dunghennessy Under Creative Commons License: Attribution Share Alike

Bộ Tiền Việt Nam Cộng Hòa 1969(Bộ Hoa Văn)

Giá: 350.000 đ/bộ
Bộ tiền VNCH 1969(Bộ Hoa Văn)
Bộ tiền VNCH 1969(Bộ Hoa Văn)

Bộ tiền Giấy Việt Nam Cộng Hòa năm 1969 hay còn gọi là bộ Hoa Văn 1969 gồm 6 mệnh giá là 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng và 1.000 đồng, cả 6 tờ đều có thiết kế hoa văn rất đẹp mắt nên được gọi chung là bộ tiền Hoa Văn.


1. Tờ 20 đồng hoa văn 1969
(Thuộc bộ tiền việt nam cộng hòa 1969)

 In tại Bradbury Winkinson, Anh Quốc. Phát hành ngày 15.12.1969. Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Mặt sau: Hoa văn.Khổ: 143mm x 70mm.
Giá: 50.000 đ/tờ
20 đồng việt nam cộng hòa 1969
20 đồng việt nam cộng hòa 1969

2. Tờ 50 đồng Hoa Văn 1969
In tại Bradbury Winkinson, Anh Quốc. Phát hành ngày 15.12.1969. Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Mặt sau: Hoa văn. Khổ: 143mm x 70mm.
Giá: 50.000 đ/tờ
50 đồng việt nam cộng hòa 1969
50 đồng việt nam cộng hòa 1969


3. Tờ 100 Đồng Hoa Văn 1969 
In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát hành ngày 16.2.1970. Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Mặt sau: Hoa văn. Khổ: 146mm x 73 mm.

Giá: 70.000 đ/tờ
100 đồng việt nam cộng hòa 1969
100 đồng việt nam cộng hòa 1969


4. Tờ 200 đồng 1969
In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát hành ngày 16.12.1970. Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Mặt sau: Hoa văn. Khổ: 146mm x 73 mm
Giá: 150.000 đ/tờ
200 đồng việt nam cộng hòa 1969
200 đồng việt nam cộng hòa 1969


6. Tờ 500 Đồng Hoa Văn 1969

In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát hành ngày 16.12.1970. Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Mặt sau: Hoa văn. Khổ: 152mm x 76mm.
Giá: 50.000 đ/tờ
500 đồng việt nam cộng hòa 1969
500 đồng việt nam cộng hòa 19697. Tờ 1000 Đồng Hoa Văn 1969
In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát hành ngày 29.11.1971. Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Mặt sau: Hoa văn. Khổ: 152mm x 76mm
Giá: 50.000 đ/tờ
1000 đồng việt nam cộng hòa 1969
1000 đồng việt nam cộng hòa 1969
Liên Hệ Đặt Hàng: 0905 374 750 hoặc 0971678150

1 nhận xét:

Đăng nhận xét