Flash đẹp cho blog

Xem tất cả Flash đẹp cho blog »

Thủ thuật nâng cao

Xem tất cả Thủ thuật nâng cao »

Thủ thuật cơ bản

Xem tất cả Thủ thuật cơ bản »

Các mẫu menu ngang-dọc

Xem tất cả Các mẫu menu »

Read more: CHIA NHÃN (LABEL) THÀNH CÁC Ô | dunghennessy Under Creative Commons License: Attribution Share Alike

Bộ Tiền Việt Nam Cộng Hòa 1966(Bộ Tướng)

Bộ tiền Việt Nam Cộng Hòa 1966

Bộ Tiền Việt Nam Cộng Hòa 1966(Bộ tướng) gồm 4 mệnh giá chính là tờ 50 đồng hoa văn tím, tờ 100 đồng tướng Lê Văn Duyệt, tờ 200 đồng tướng Nguyễn Huệ tờ 500 đồng hình tướng Trần Hưng Đạo.


1. Tờ 50 đồng 1966 Hoa văn tím

Mặt trước và sau đều in hình hoa văn, dây leo đẹp màu tím.
Giá: 150.000 đ
50 đồng việt nam cộng hòa 1966
50 đồng việt nam cộng hòa 1966

2. Tờ 100 đồng 1966 hình tướng Lê Văn Duyệt

Bao gồm 2 loại, bề ngoài giống hệt nhau nhưng bóng chìm khác nhau là bóng chìm in hình đầu tướng và bóng chìm in hình đầu rồng như hình.

100 đồng việt nam cộng hòa 1966
100 đồng việt nam cộng hòa 1966
*** Bóng Chìm Đầu Tướng: 100.000 đ/tờ


bóng chìm đầu tướng

*** Bóng Chìm Đầu Rồng: 140.000 đ/tờ
bóng chìm đầu rồng


3. Tờ 200 đồng 1966 in hình Nguyễn Huệ

Cũng giống như loại 100 đồng, gồm 2 loại bề ngoài giống hệt nhau nhưng bóng chìm khác nhau là bóng chìm in hình đầu tướngbóng chìm in hình đầu rồng như hình.
200 đồng việt nam cộng hòa 1966
200 đồng việt nam cộng hòa 1966

*** Bóng Chìm Đầu Tướng: 250.000 đ/tờ
bóng chìm  đầu tướng


*** Bóng Chìm Đầu Tướng: 300.000 đ/tờ
bóng chìm đầu rồng

3. Tờ 200 đồng 1966 in hình Nguyễn Huệ
Giá: 80.000 đồng
500 đồng việt nam cộng hòa 1966
500 đồng việt nam cộng hòa 1966
Liên Hệ Đặt Hàng: 0905374750 hoặc 0971678150

0 nhận xét:

Đăng nhận xét