Flash đẹp cho blog

Xem tất cả Flash đẹp cho blog »

Thủ thuật nâng cao

Xem tất cả Thủ thuật nâng cao »

Thủ thuật cơ bản

Xem tất cả Thủ thuật cơ bản »

Các mẫu menu ngang-dọc

Xem tất cả Các mẫu menu »

Read more: CHIA NHÃN (LABEL) THÀNH CÁC Ô | dunghennessy Under Creative Commons License: Attribution Share Alike

Bộ Tiền Việt Nam Cộng Hòa 1964

Bộ tiền Việt Nam Cộng Hòa 1964
Bộ tiền Việt Nam Cộng Hòa 1964 này gồm 3 tờ: 1 đồng, 20 đồng cá hóa long và 500 đồng lân đấu.

1. 1 đồng 1964

Mặt trước: Hoa Văn.

Mặt sau: Máy cày

Giá: 30.000 đ/tờ

1 đồng việt nam cộng hòa 1964
1 đồng việt nam cộng hòa 19642. 20 đồng 1964 Cá chép hóa Long

Mặt trước: Hoa văn

Mặt sau: Cá chép hóa Long
Giá: 80.000 đ/tờ
20 đồng việt nam cộng hòa 1964
20 đồng việt nam cộng hòa 1964

3. 500 đồng Lân Đấu 1964

Mặt trước: Bảo tàng viện trong Thảo Cầm Viên

Mặt sau: Kỳ lân tranh châu

Giá: 150.000 đ/tờ

500 đồng việt nam cộng hòa 1964
500 đồng việt nam cộng hòa 1964

Liên Hệ Đặt Hàng: 0905374750hoặc 0971678150

0 nhận xét:

Đăng nhận xét