Flash đẹp cho blog

Xem tất cả Flash đẹp cho blog »

Thủ thuật nâng cao

Xem tất cả Thủ thuật nâng cao »

Thủ thuật cơ bản

Xem tất cả Thủ thuật cơ bản »

Các mẫu menu ngang-dọc

Xem tất cả Các mẫu menu »

Read more: CHIA NHÃN (LABEL) THÀNH CÁC Ô | dunghennessy Under Creative Commons License: Attribution Share Alike

Bộ Tiền Việt Nam Cộng Hòa 1955 lần 2

Bộ tiền việt nam cộng hòa 1955 lần 2


Bộ Tiền Việt Nam Cộng Hòa năm 1955 lần thứ 2 gồm 7 mệnh giá là tờ 1 Đồng bảo tàng, 5 Đồng Long phụng xum vầy, 10 đồng cá hóa long, 20 đồng bụi chuối, 100 đồng, 200 đồng và 500 đồng.

Bộ Tiền Việt Nam Cộng Hòa năm 1955 được in tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Đây được xem là bộ tiền đẹp và có nhiều ý nghĩa.


1. 1 Đồng Năm 1955 lần 2

 Mặt trước: Đền Trung Liệt trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
Mặt sau: Viện Bảo Tàng trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
Giá: 40.000 đ/tờ
1 đồng việt nam cộng hòa 1955 lần 2
1 đồng việt nam cộng hòa 1955 lần 2

2. Tờ 5 đồng Long phụng xum vầy 1955 lần 2

Mặt trước: Long Phụng xum vầy.

Mặt sau: Nông dân cày ruộng.

Giá: 60.000 đ/tờ
5 đồng việt nam cộng hòa 1955 lần 2
5 đồng việt nam cộng hòa 1955 lần 2

3. 10 đồng Năm 1955 lần 2 - Cá hóa long

Mặt trước: Cá hóa long và rồng

Mặt sau: Thuyền ở ven biển miền Trung
Giá: 100.000 đ/tờ
10 đồng việt nam cộng hòa 1955 lần 2
10 đồng việt nam cộng hòa 1955 lần 2

4. 20 đồng Bụi chuối năm 1955 lần 2

Mặt trước: Bụi chuối, quang cảnh nhà nông thôn.

Mặt sau: quang cảnh làm ruộng.
Giá: 250.000 đ/tờ
20đồng việt nam cộng hòa 1955 lần 2
20 đồng việt nam cộng hòa 1955 lần 2

5. Tờ 100 đồng Năm 1955 lần 2 (1960)

 Mặt trước: Tòa nhà Quốc Hội.

Mặt sau: Đập Đồng Cam,Sông Đà Rằng, Tuy Hòa
Giá: 150.000 đ/tờ
100 đồng việt nam cộng hòa 1955 lần 2
100 đồng việt nam cộng hòa 1955 lần 2

6. 200 đồng năm 1955 lần 2 (1962)

Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia.

Mặt sau: Thuyền đánh cá ở Mũi Né, Phan Thiết.
Giá: 250.000 đ/tờ
200 đồng việt nam cộng hòa 1955 lần 2
200 đồng việt nam cộng hòa 1955 lần 2

7. Tờ 500 Đồng Năm 1955 lần 2 (1962)

Mặt trước: Dinh Độc Lập cũ

 Mặt sau: Người cày ruộng và cảnh quê miền Nam.
Giá: Liên Hệ(Hiếm)
500 đồng việt nam cộng hòa 1955 lần 2
500 đồng việt nam cộng hòa 1955 lần 2

Liên Hệ Đặt Hàng: 090.680.9596 hoặc 0965.530.4380 nhận xét:

Đăng nhận xét