Flash đẹp cho blog

Xem tất cả Flash đẹp cho blog »

Thủ thuật nâng cao

Xem tất cả Thủ thuật nâng cao »

Thủ thuật cơ bản

Xem tất cả Thủ thuật cơ bản »

Các mẫu menu ngang-dọc

Xem tất cả Các mẫu menu »

Read more: CHIA NHÃN (LABEL) THÀNH CÁC Ô | dunghennessy Under Creative Commons License: Attribution Share Alike

Bộ Tiền Việt Nam Cộng Hòa 1955 Lần 1

Bộ tiền Việt Nam Cộng Hòa 1955 lần 1
Bộ Tiền Việt Nam Cộng Hòa năm 1955 lần thứ 1 gồm 10 mệnh giá 1 Đồng, 2 Đồng, 5 Đồng, 5 Đồng truyền đơn, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng và 500 đồng.


Đây là bộ Tien giay Viet Nam  đầu tiên trong bộ tiền Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1955 đến năm 1975.

1. 1 đồng năm 1955 lần 1

 Mặt trước: Nông dân đập lúa.
Mặt sau: Ruộng muối.
Giá: 70.000 đ/tờ
1 đồng việt nam cộng hòa 1955 lần 1

2. 2 đồng năm 1955 lần 1 

Mặt trước: Thuyền đánh cá ven biển Phan Thiết.
 Mặt sau: Phong cảnh thôn quê miền Nam
Giá: 50.000 đ/tờ
2 đồng việt nam cộng hòa 1955 lần 1

3. Tờ 5 đồng năm 1955 lần 1

 Mặt trước: Nông phu cày ruộng.
Mặt sau: Nhà lá ven sông
Giá: 60.000 đ/tờ
5 đồng việt nam cộng hòa 1955 lần 1

4. Tờ 10 đồng năm 1955 lần 1 

Mặt trước: Vợ chồng nông dân miền Nam đang ôm lúa, vác cuốc. 
Mặt sau: Cổng Tam Quan ở Lăng Ông tại Gia Định.

Giá: 80.000 đ/tờ
10 đồng việt nam cộng hòa 1955 lần 1

5. Tờ 20 đồng Năm 1955 lần 1

Mặt trước: Xe bò chở lúa
Mặt sau: Công nhân ở mỏ than Cẩm Phả, Quảng Ninh, Bắc Việt
Giá: 150.000 đ/tờ
20 đồng việt nam cộng hòa 1955 lần 1

6. Tờ 50 Đồng Năm 1955 lần 1 

Mặt trước: Xỏ mũi Trâu
Mặt sau: Thu hoạch lúa.
Giá: 250.000 đ/tờ
50 đồng việt nam cộng hòa 1955 lần 1

7. Tờ 100 Đồng Năm 1955 lần 1

Mặt trước: Nông dân lái máy cày.
Mặt sau: Con phụng múa.
Giá: 150.000 đ/tờ
100 đồng việt nam cộng hòa 1955 lần 1

8. Tờ 200 Đồng Năm 1955 lần 1 

 Mặt trước: Người lính bồng súng.
Mặt sau: Nông dân gánh lúa. 
Giá: Liên Hệ(Hiếm)
200 đồng việt nam cộng hòa 1955 lần 1

9. Tờ 500 Đồng Năm 1955 lần 

Mặt trước: Tháp Phước Duyên, chùa Thiên Mụ, Huế.
Mặt sau: chữ 500 đồng.
Giá: 300k - 500k(Tùy chất lượng)
500 đồng việt nam cộng hòa 1955 lần 1

Liên Hệ Đặt Hàng: 0905374750 hoặc 0971678150

1 nhận xét:

Đăng nhận xét